Autumn Concert in AmagerEfterårskoncert på Amager

Mark your calendars straight away. On Sunday, 23 September CAMERATA is hosting a wonderful autumn concert with a wide variety of a capella music, from early Spanish baroque to recently composed Danish sacred music. Meet us in the the Højdevang Church (map and directions) well in advance of 4 pm. Admission is free.Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Søndag den 23. september inviterer Kammerkoret CAMERATA til en pragtfuld efterårskoncert med et bredt udvalg af a capella-musik, lige fra tidlig spansk barok til nykomponeret dansk kirkemusik. Mød op i Højdevangskirken (find vej her) i god tid inden klokken 16. Der er fri entré.

A fascinating choir season has begunSpændende korsæson indledt

CAMERATA’s autumn season offers no less than 4 a capella concerts and 2 philharmonic projects.

We will perform a versatile a capella repertoire in the Copenhagen and North Sealand area, sing Britten’s War Requiem with the Copenhagen Philharmonic in October and The Messiah right before Christmas. At the same time, we are busy planning the following year which will include a CD recording. Keep yourself up-to-date on this website, and join in one of our auditions if you want to try out your skills in singing with us.Kammerkoret CAMERATAs efterårssæson byder på ikke mindre end 4 a cappella-koncerter og 2 filharmoniske projekter.

Vi optræder med et alsidigt a cappella-repertoire bl.a. i Københavnsområdet og Nordsjælland, synger Brittens War Requiem med Sjællands Symfoniorkester i oktober samt Messias op til jul. Samtidig er vi i fuld gang med planlægningen af det kommende år, som bl.a. vil indeholde en cd-indspilning. Følg med her på hjemmesiden, og tilmeld dig en af vores foresyngninger, hvis du har lyst til at synge med fremover.